Železnice blog

Normálně-rozchodné železnice - blog

Starší normálněrozchodné blogy 2012-2014
Starší normálněrozchodné blogy 2014-2016

Záběry strojvedoucího některých železničních přejezdů

Na serveru iDNES.cz je umístěno video z  kabiny motorového vozu při jízdě přes některé železniční přejezdy. Video ukazuje neukázněnost velké části účastníků silničního provozu včetně cyklistů. Jinak státní správa rozhodla díky některým uživatelům vozidel s nižší inteligencí (to jsou ti co se snaží projet i stažené závory), že zruší některé údajně "nebezpečné" železniční přejezdy.

Kdy zasáhne policie proti některým cyklistickým teroristům?

Z pohledu chodce i motoristy dopravní kázeň cyklistů dramaticky poklesla. Ukazují to i policejní statistiky, že uživatelé jízdních kol jsou největšími uživateli alkoholu v silniční dopravě (zdroj: PČR). A dopravní policie jim nemůže zabavit řidičské oprávnění ani dát pořádkovou pokutu za nekázeň (ne že by to nešlo). Razantně přitom přibývá srážek bezohledných cyklistů s chodci na chodnících. Cyklisté přitom patří na silnici. Kdy dopravní policie zasáhne proti těmto jednoznačně nejhorším účastníků silničního provozu? A pokud nikoli, pak nevíme proč si dopravní policii vlastně platíme z našich daní. Zároveň vnímáme potřebu, že použití všech motorových kol a koloběžek by mělo být omezeno řidičským oprávněním a povinným ručením pro každé toto vozidlo.
Autoři blogu přejí čtenářům šťasnou cestu a bezpečnou jízdu a zejména chůzi. Na spodních obrázcích jsou uživatelé kol a elektrických vozidel, kteří je používají jako zbraň proti chodcům. Zároveň jsou tyto přechody v objektivech policejních kamer. (Obrázky jsou samozřejmě zachyceny soukromým zařízením a některé jsou umyslně rozmazány).

Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce
Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce Přechody pro chodce

Brněnské nádraží opraveno

Na počátku roku 2020 byla ukončena výluka na Hl. nádraží v Brně. Vychutnat jsme si ji mohli až na začátku léta po skončení omezení kvůli plošné karanténě onemocnění Covid-19. Využili jsme zrušení omezení k cestě do Prahy.

Pokračující systematické nehody na železničních přejezdech

V letních měsících roku 2020 (za jeden rok od poslední zprávy) opět narostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech s faktem, že mnohé úrovňové železniční přejezdy byly zrušeny. Příčiny nehod zůstavají stále stejné. Zpravidla je to používání komunikačního zařízení během řízení vozidla. Příklady nehod ukazují, že bourající šoféři se zpravidla absolutně nevěnují řízení vozidel. Je úplně nejasné jak může vjet řidič s vozidlem pod pravidelně houkající vlak, který se pohybuje po kolejích rychlostí menší než 30 km/hod při dostatečných rozhledových podmínkách. Takovýmto osobám by měl být řidičské oprávnění odebíráno na trvalo stejně jako při požití alkoholu nebo drog před jízdou a jízdě po víceproudé komunikaci v protisměru. Takovéto chyby mají tragické následky a osoby, které je způsobí, by neměly vlastnit řidičské oprávnění.
Autoři blogu přejí čtenářům šťasnou cestu a bezpečnou jízdu.

Rekonstrukce tratě Židlochovice - Hrušovany

Tak jsem se konečně dočkali. Zde již zmíňovaná zarůstající místní dráha Hrušovany - Židlochovice se konečně dočkala rekonstrukce a oficiální provoz byl zahájen letos 15. prosince 2019. Tímto blahopřejeme všem zúčastněným institucím k dokončení stavby rekostruované dráhy. Všem uživatelům místní dráhy přejeme šťastnou cestu.

Systematické nehody na železničních přejezdech

V letních měsících roku 2019 prudce narostl počet dopravních nehod na železničních přejezdech. Zřejmě jsou tyto nehody způsobeny novým zlozvykem používání chytrých mobilních telefonů, kdy řidiči vozidel nesledují dění před i za vozidlem, ale věnují se aplikcím a obsahu svých chytrých mobilů. V extrémních případech pak mají při řízení na uších sluchátka. V České republice zřejmě bude muset vejít v platnost stejný zákon jako mají v sousední SNR, kdy řidič vozidla, který telefonuje musí s vozidlem stát a musí mít vypnutý motor. V opačném případě je dopravní policie SNR oprávněna řidiče pokutovat nebo mu zabavit vozidlo. Statistika víkendu 13.7. a 14.7.2019 byla strašná. Čtyři nehody, šest nebo sedm usmrcených a tucet zraněných včetně cestujících ve vlacích. Dvě vlakové soupravy při těchto nehodách vykolejily. V diskusních příspěvcích článků zpráv někteří čtenáři vyslovovali opravdu hloupé názory, že přejezdům chybí závory. Mnohá videa od železničích přejezdů se závorami však dokazují pravý opak. Těchto videí je opravdu mnoho a chyby zde dělají i profesionální řidiči - např. sanitek, kteří jedou s vozidlem na přejezd, který je ještě v činnosti zabezpečení. Zde měl řidič sanitky štěstí, že po druhé koleji v protisměru nic nejelo.
Autoři blogu přejí čtenářům šťasnou cestu a bezpečnou jízdu.

Krádež kabelů zabezpečovacího zařízení

Server Novinky.cz přišel dne 28.6. 2019 se zprávou, že na železnici opět někdo pokusil zcizit kabely zabezpečovacího zařízení. Zřejmě šlo o světlovodné kabely a proto možná pachatel krádež nedokončil. Nicméně došlo k poškození zařízení, po kterém zabezpečovací systém přestal fungovat. Jak vidno, zřejmě stále nepomohlo nařízení, že drahé kovy mohou vykupovat pouze sběrny za peníze převedené na bankovní účet a nikoli za hotovost. Naštěstí nové zabezpečovací zařízení železnice je ovládáno pomocí světlovodných kabelů - žádné kovy (krom silových kabelů pro napájení zařízení a pro světla na návěstidlech). Tyto světlovodné kabely samozřejmě žádná sběrna již vykupovat nebude, protože žádnou cenu z pohledu druhotných surovin již nemají.

Nový model parní loko. 475.1

Od firmy Albatros, vyjel před nějakou dobou maloseriový model (cena tomu odpovídá) parní lokomotivy "Šlechtična" 475.1 ČSD různých provedení (podle tabulkových čísel) ve velikosti HO. Recenzi na tento model uvádí p. Milan Meisel na svých modelových stránkách. Popisované jízdní vlastnosti modelu vcelku odpovídají jeho konstrukci. Provedení některých detailů modelu (např. tyčoví spojnic), je ale mnohem horší než u továrně dodávaných modelů parních lokomotiv modelové železnice např. produkce PIKO nebo Roco. Když už výrobce požaduje po zákazníkovi vyšší cenu, měl by zajistit také jistou kvalitu své produkce, která bude plně srovnatelná s kvalitou sériových modelů. Třeba s modelem loko. BR52 - 555.0.

Mizející výpravčí ze stanic

Pod tlakem nástupu nových technologií v železniční dopravě, mizí profese výpravčího stanice. Při kalamitě - pádu stromu přez koleje nebo povodni, či jiné živelné pohromě tato profese chybí. Z centrálního řízení není totiž vidět na všechny úseky tratí a případnou havárii nebo nehodu dosud mohl odvrátit náhodný kolemjdoucí, či domorodec zavoláním na příslušnou výpravčím obsazenou dopravnu. Toto dnes nebude možné a při živelných pohromách bude docházet zřejmě k častějším železničním nehodám. Vzhledem k nepříznivým předpovědím našich meteorologů se tato skutečnost stane zřejmě realitou a nebezpečné nebudou jen železniční přejezdy, ale i živelné katastrofy způsobené prudkými změnami počasí. V minulosti mohl výpravčí zabránit dopravní nehodě na železnici nepovolením další jízdy vlaku. Dnes a v budoucnu to již platit nebude, protože dirigující dispečer nebude mít vizuální a ani telefonické spojení s daným místem poruchy na kolejích.

Výstava elektrifikace železnice Brno - Havl. Brod

Je to již 50 let od dokončení elektrifikace dvojkolejné dráhy z Brna do Havlíčkova Brodu. K tomuto výročí byla v Tišnově otevřena tématická výstava v budově Městského muzea pod názvem "Jízdenky prosím". Expozice výstavy je zaměřena zejména na elektrifikaci hlavní trati procházející městem Tišnov. Doplňkem výtavy je model kolejiště a další expozice věnovaná výstavbě železnic v okolí Tišnova. Výstava "Jízdenky prosím" bude otevřena do začátku února roku 2017.

Výstava modelů železnic Brno

KŽM Brno přichází s tradiční výstavou svého klubovního modelového kolejiště HO v areálu Mosilany na Křenové ulici. K vidění krom klubového kolejiště bude také menší kolejiště ve velikosti TT v měřítku 1:120. Doba trvání výstavy je od začátku měsíce listopadu do jeho konce, konkrétně do 27.11.16.

Výstavy modelů železnic 2016

Přichází podzim a s ním již tradiční výstavy modelových kolejišť modelových železnic. V listopadových dnech proběhne již tradiční výstava na nádraží spolku modelářů Juniorklubu v Hradci Králové. K vidění budou kolejiště ve velikosti HO - klubové do tvaru L s klasickou tématikou a nově stavěné se zahraniční tématikou amerického středozápadu. Další modely vozidel i staveb budou vystaveny v prosklených vitrínách. V zadní části výstavních prostor bude klubovní prodej nepotřebných věcí k modelům železnice. Na Vaši návštěvu se těší KŽM Juniorklub Hr. Králové.

Železniční vlečky v Bechyni

V Jihočeské Bechyni (koncová stanice dráhy Tábor-Bechyně) jsou dvě vlečky. Jedna vznikla ze starého nádraží na levém břehu řeky Lužnice a sloužila jako sklad dřeva a snad i jako pila. Tato vlečka je celá zatrolejována. Dnes se mnoho nepoužívá. Je zaústěna do širé trati směrem na Bechyňský most bez odvratné výhybky. Druhá vlečka vychází ze současného Bechyňského nádraží na Táborském zhlaví dvěmi kolejemi, které jsou za stanicí spojeny výhybkou. Vlečka sloužila firmě JIKA pro přepravu koupelnové keramiky. Tato vlečka narozdíl od té předchozí není celá zatrolejována a provoz na ní zajišťovala lokomotiva vlečkaře. Tato vlečka dnes patří firmě Laufen s.r.o. - nástupce JIKA.

Železniční přejezdy III

Po akci "Brexit" a názorových sporech zda ano či ne se objevil na serveru Seznam.cz článek o tom, že by se měla brát řidičská oprávnění na měsíc za průjezd "zabezpečeného železničního přejezdu v činnosti". Zřejmě chtěl pisatel článku asi ukázat nebo naznačit, že by se ta řidičská oprávnění měla odebírat na delší dobu za tento přestupek. V názorových příspěvcích čtenářů seznamu.cz se také objevovaly názory i argumentace proč vjíždět na železniční přejezd v době, kdy jsou už závory zvednuty, ale světelná signalice je ještě v činnosti. Chápeme, že někteří přispěvatelé této "diskuse" jsou trollové, ale jsou zde mezi námi i tací, kteří takto technicky jezdí. Je vidět, že mnohé železniční přejezdy s výstražným zařízením budou muset být doplněny o bezpečnostní kamery, aby se zajistil odchyt těchto nebezpečných účastníků siničního provozu, protože vlak na železnici je vždy silnější než automobil.

Rušení železniční vlečky Prefa Kuřim?

Tak už je to asi tu. Další železniční vlečka a to z Kuřimského nádraží do areálu firmy Prefa je částečně vytrhaná. Vzhledem k počtu náletových dřevin na drážním tělese se bude asi rušit. Koleje jsou zachovány po vjedové návěstidlo poblíž Tišnovského zhlaví Kuřimského nádraží. Zbytek kolejí do areálu Prefy Kuřim a kolejiště uvnitř areálu je již vytrháno a přemístěno na nové místo použití. Na místě vlečné dráhy zůstala jen návěstidla a jejich předzvěsti s příslušnými návěstními tabulemi.

Jízda z Ústí nad Labem až do Břeclavi bez strojvedoucího?

Asi to nebude tak horké. Je pravdou, že automatizace na železnici značně pokročila. Mnoho výpravčích míst bylo zrušeno a mnoho železničních služeben bylo opuštěno. Řízení vlaku však bude zřejmě muset podléhat rozhodování člověka. Nutný posun železničního vozidla při spřahování a rozvazování soupravy za vás automat neudělá. Dále také může dojít k poruše elektronického systému. Také si dělali strojvedoucí dělali legraci z nových typů vozidel, že při průjezdu jednoho vozidla zhasl motor jiného vozidla-lokomotivy a to vše dík elektronickému řízení lokomotivy.

Starší normálněrozchodné blogy 2012-2014 Starší normálněrozchodné blogy 2014-2016


Feldbahn-model Feldbahn Zubačky Úzkokolejné železnice