Železnice blog

Normálně-rozchodné železnice - blog

Starší normálněrozchodné blogy 2012-2014
Starší normálněrozchodné blogy 2014-2016

Nový model parní loko. 475.1

Od firmy Albatros, vyjel před nějakou dobou maloseriový model (cena tomu odpovídá) parní lokomotivy "Šlechtična" 475.1 ČSD různých provedení (podle tabulkových čísel) ve velikosti HO. Recenzi na tento model uvádí p. Milan Meisel na svých modelových stránkách. Popisované jízdní vlastnosti modelu vcelku odpovídají jeho konstrukci. Provedení některých detailů modelu (např. tyčoví spojnic), je ale mnohem horší než u továrně dodávaných modelů parních lokomotiv modelové železnice např. produkce PIKO nebo Roco. Když už výrobce požaduje po zákazníkovi vyšší cenu, měl by zajistit také jistou kvalitu své produkce, která bude plně srovnatelná s kvalitou sériových modelů. Třeba s modelem loko. BR52 - 555.0.

Mizející výpravčí ze stanic

Pod tlakem nástupu nových technologií v železniční dopravě, mizí profese výpravčího stanice. Při kalamitě - pádu stromu přez koleje nebo povodni, či jiné živelné pohromě tato profese chybí. Z centrálního řízení není totiž vidět na všechny úseky tratí a případnou havárii nebo nehodu dosud mohl odvrátit náhodný kolemjdoucí, či domorodec zavoláním na příslušnou výpravčím obsazenou dopravnu. Toto dnes nebude možné a při živelných pohromách bude docházet zřejmě k častějším železničním nehodám. Vzhledem k nepříznivým předpovědím našich meteorologů se tato skutečnost stane zřejmě realitou a nebezpečné nebudou jen železniční přejezdy, ale i živelné katastrofy způsobené prudkými změnami počasí. V minulosti mohl výpravčí zabránit dopravní nehodě na železnici nepovolením další jízdy vlaku. Dnes a v budoucnu to již platit nebude, protože dirigující dispečer nebude mít vizuální a ani telefonické spojení s daným místem poruchy na kolejích.

Výstava elektrifikace železnice Brno - Havl. Brod

Je to již 50 let od dokončení elektrifikace dvojkolejné dráhy z Brna do Havlíčkova Brodu. K tomuto výročí byla v Tišnově otevřena tématická výstava v budově Městského muzea pod názvem "Jízdenky prosím". Expozice výstavy je zaměřena zejména na elektrifikaci hlavní trati procházející městem Tišnov. Doplňkem výtavy je model kolejiště a další expozice věnovaná výstavbě železnic v okolí Tišnova. Výstava "Jízdenky prosím" bude otevřena do začátku února roku 2017.

Výstava modelů železnic Brno

KŽM Brno přichází s tradiční výstavou svého klubovního modelového kolejiště HO v areálu Mosilany na Křenové ulici. K vidění krom klubového kolejiště bude také menší kolejiště ve velikosti TT v měřítku 1:120. Doba trvání výstavy je od začátku měsíce listopadu do jeho konce, konkrétně do 27.11.16.

Výstavy modelů železnic 2016

Přichází podzim a s ním již tradiční výstavy modelových kolejišť modelových železnic. V listopadových dnech proběhne již tradiční výstava na nádraží spolku modelářů Juniorklubu v Hradci Králové. K vidění budou kolejiště ve velikosti HO - klubové do tvaru L s klasickou tématikou a nově stavěné se zahraniční tématikou amerického středozápadu. Další modely vozidel i staveb budou vystaveny v prosklených vitrínách. V zadní části výstavních prostor bude klubovní prodej nepotřebných věcí k modelům železnice. Na Vaši návštěvu se těší KŽM Juniorklub Hr. Králové.

Železniční vlečky v Bechyni

V Jihočeské Bechyni (koncová stanice dráhy Tábor-Bechyně) jsou dvě vlečky. Jedna vznikla ze starého nádraží na levém břehu řeky Lužnice a sloužila jako sklad dřeva a snad i jako pila. Tato vlečka je celá zatrolejována. Dnes se mnoho nepoužívá. Je zaústěna do širé trati směrem na Bechyňský most bez odvratné výhybky. Druhá vlečka vychází ze současného Bechyňského nádraží na Táborském zhlaví dvěmi kolejemi, které jsou za stanicí spojeny výhybkou. Vlečka sloužila firmě JIKA pro přepravu koupelnové keramiky. Tato vlečka narozdíl od té předchozí není celá zatrolejována a provoz na ní zajišťovala lokomotiva vlečkaře. Tato vlečka dnes patří firmě Laufen s.r.o. - nástupce JIKA.

Železniční přejezdy III

Po akci "Brexit" a názorových sporech zda ano či ne se objevil na serveru Seznam.cz článek o tom, že by se měla brát řidičská oprávnění na měsíc za průjezd "zabezpečeného železničního přejezdu v činnosti". Zřejmě chtěl pisatel článku asi ukázat nebo naznačit, že by se ta řidičská oprávnění měla odebírat na delší dobu za tento přestupek. V názorových příspěvcích čtenářů seznamu.cz se také objevovaly názory i argumentace proč vjíždět na železniční přejezd v době, kdy jsou už závory zvednuty, ale světelná signalice je ještě v činnosti. Chápeme, že někteří přispěvatelé této "diskuse" jsou trollové, ale jsou zde mezi námi i tací, kteří takto technicky jezdí. Je vidět, že mnohé železniční přejezdy s výstražným zařízením budou muset být doplněny o bezpečnostní kamery, aby se zajistil odchyt těchto nebezpečných účastníků siničního provozu, protože vlak na železnici je vždy silnější než automobil.

Rušení železniční vlečky Prefa Kuřim?

Tak už je to asi tu. Další železniční vlečka a to z Kuřimského nádraží do areálu firmy Prefa je částečně vytrhaná. Vzhledem k počtu náletových dřevin na drážním tělese se bude asi rušit. Koleje jsou zachovány po vjedové návěstidlo poblíž Tišnovského zhlaví Kuřimského nádraží. Zbytek kolejí do areálu Prefy Kuřim a kolejiště uvnitř areálu je již vytrháno a přemístěno na nové místo použití. Na místě vlečné dráhy zůstala jen návěstidla a jejich předzvěsti s příslušnými návěstními tabulemi.

Jízda z Ústí nad Labem až do Břeclavi bez strojvedoucího?

Asi to nebude tak horké. Je pravdou, že automatizace na železnici značně pokročila. Mnoho výpravčích míst bylo zrušeno a mnoho železničních služeben bylo opuštěno. Řízení vlaku však bude zřejmě muset podléhat rozhodování člověka. Nutný posun železničního vozidla při spřahování a rozvazování soupravy za vás automat neudělá. Dále také může dojít k poruše elektronického systému. Také si dělali strojvedoucí dělali legraci z nových typů vozidel, že při průjezdu jednoho vozidla zhasl motor jiného vozidla-lokomotivy a to vše dík elektronickému řízení lokomotivy.

Výstava železničních modelů v Brně 2015

Letos proběhne tradiční podzimní železniční výstava modelářů železnic v Brně v areálu Mosilany na Křenové ulici od čtvrtka 5.11. 2015 až do neděle 29.11.2015. Otevírací doba je vždy od čtvrtka do neděle. Zbytek dnů v týdnu je výstava v areálu Brněnské Mosilany veřejnosti uzavřená.

Výstava železničních modelů v Hradci Králové 2015

Letos (2015) proběhne tradiční železniční výstava modelů modelových železnic na nádraží v Hradci Králové pod záštitou KŽM Hradec Králové spolu s klubovními kolejišti i kolejišti členů modelového spolku. Doba trvání výstavy je od soboty 7.11 do úterý 17.11.2015. Otevírací doba výstavy je ve všední den od 14:00 do 18:00 a v sobotu a neděli je provozní doba od 9:00 do 18:00 hodin. K návštěvě výstavy železničních modelů a kolejišť zvou členové Klubu železničních modelářů z Hradce Králové a okolí. K vidění bude i kolejiště zahradní železnice velikosti G 1:22,5 na rozchodu 45 mm. Jinak členové železničního spolku KŽM Hradec Králové přicházejí s novinkou "Amerických modelů" ve velikosti HO 1:87 na rozchodu 16,5mm na modulech.

KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král.
KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král.

Železniční nehoda u Řehlovic

Když dojde k nehodě vlaku a strojvedoucí lokomotivy vidí, že už jí nemůže zabránit, sebere se a utíká se schovat u elektrické lokomotivy za transformátor a u motorové lokomotivy mezi hlavní motor a el. generátor a tam zpravidla přežije. U kapotových lokomotiv není bohužel kam utéct, leda z ní vyskočit. Kapotové uspořádání motorové lokomotivy se bohužel stalo osudné strojvedoucímu bourajícího vlaku u Řehlovic, kdy vagony vlaku do kterého souprava bourala, udělaly z bourající lokomotivy (zde řada T448.0) kompletní hromadu šrotu, což by se asi u skříňové lokomotivy nestalo a navíc strojvedoucí - zde viník této železniční nehody díky tomu bohužel přišel o život.

Železniční přejezdy-bezpečnost II

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, úrovňové železniční přejezdy v Česku jsou jistý problém pro účastníky silničního provozu. Tento stručný text je věnován faktu, že ne všichni opilci za volantem musí havarovat, ale spíš, že někteří mají své anděly strážné stejně jako zamilovaní. Jako důkaz lze uvést traktoristu, který přejížděl železniční přejezd na červenou a strojvedoucí ještě stihl relativně pomalu jedoucí vlak zastavit a zabránit tak srážce se zemědělským vozidlem. Co k tomu ještě dodat? Nejezděte pod vlivem návykových látek.

Železniční přejezdy-bezpečnost

V poslední době se objevuje v novinách poměrně mnoho zpráv jak osobní automobily tak i kamiony vjíždějí na železniční přejezdy v době jejich výstražné činnosti (bliká červená a zvonek zvoní), popřípadě jdou závory dolů. Někteří řidiči zůstavají dokonce v takovýchto případech stát na přejezdech (Studénka), místo toho, aby závory nadzvedli nebo prostě projeli a způsobí tak těžkou dopravní nehodu často s usmrcením osob (zpravidla v silničním vozidle a někdy i ve vlaku). V diskuzích se pak objevují názory, že by se měly zvýšit pokuty za vjetí na přejezd v době jeho činnosti, kdy svítí červená nebo také, že je úrovňových železničních přejezdů příliš mnoho a, že by místo nich měly stavět mimoúrovňová křížení, která jsou sice bezpečnější, ale mnohonásobně dražší než klasické přejezdy. Domníváme se, že pravidla provozu vyučovaná v autoškole mluví zcela jasně s tím, že vozidla na železnici jsou mnohem těžší a mají jiné brzdné dráhy než vozidla silniční. Vjetí silničním vozidlem na přejezd v době svícení červených světel, by mělo být sankcionováno odebráním oprávnění k řízení silničního vozidla, aby tito nezodpovědní držitelé řidičských oprávnění, prostě neexistovali.
Věc je o to horší, že se toho opravdu nebezpečného konání dopouštějí i řidiči kamionů - profesionálové u kterých bychom očekávali zodpovědnější přístup, protože jezdí s vozidly, které mají jiné jízdní vlastnosti i jiné brzdné dráhy než osobní automobily. Navíc jsou jednou za 5 let přezkušováni z odborných znalostí v dopravě i řízení vozidla. Několik případů velkých vozidel na přejezdech: Přejezd 1 Přejezd 2 Přejezd 3 Přejezd 4 Přejezd 5. Podle posledního odkazu k těmto věcem přispívají i samotní přepravci.
Železniční přejezdy nejsou vlastně tak nebezpečné, jak se na první pohled zdá. Je potřeba, ale mít před nimi respekt a v žádném případě na ně nevjíždět nebo nevcházet, svítí-li červené výstražné světlo a zní-li výstražný zvonek nebo bzučák. Porušíme-li toto - jsme potenciální sebevrazi. Na přejezdu v době jeho výstražné nečinnosti také bliká bílé světlo - to znamená že je výstražné zařízení v provozu a je plně fukční. Přejezd můžeme bez obav přejít nebo přejet vozidlem. Nebliká-li na přejedu výstražné světlo v době jeho výstražné nečinnosti, pak musíme dbát zvýšené opatrnosti (zabezpečovací zařízení kolejového přejezdu nemusí být funkční) a před přechodem nebo přejetím přejezdu se musíme důkladně rozhlédnout, neblíží-li se po kolejích nějaké železniční vozidlo. Pak teprve rychle přejdeme (přejedeme) přez koleje přejezdu.

Nové železniční vojsko

Tak nám bývalý "Ausák" ministr M. Stropnický podal údajný návrh na znovuzavedení všeobecné branné povinnosti a to i pro ženskou část populace starší 18-ti let. Když pomineme hysterické kníkání jistého ženského spektra potenciálních odvedenkyň, tak stále nějak zapoměli napsat, kdo to vše zaplatí. Naše současná profesionální miniarmáda nemá prý ani na oblečení a její příslušníci si musí chybějící součástky údajně kupovat ze svého. Takže pokud k celé monstrakci - odvodům skutečně dojde, jsou zde dvě zásadní otázky. Ta asi nejdůležitější je: Kdo to zaplatí? A ta méně důležitá: Co dotyční odvedenci budou po standartním výcviku dělat? Budou opravovat koleje jako ve Švýcarsku a ČD tak ušetří nějaké peníze? A pak nastává ještě asi doplňující otázka: Jak a kde se budou skladovat a čistit výstrojní součástky všech odvedenců, protože tyto služby skončily spolu s existencí ČSLA.
Takže pokud tyhle odvody nejsou nějakou novinářskou kachnou, tahle záležitost bude ještě velmi zajímavá. Zřejmě ministr financí má problém, kde zajistit přísun peněz do státní kasy. Tak se zavedou odvody, aby se mohlo zdůvodnit další utrácení veřejných peněz a další zadlužování tohoto státu.

Železniční stanice Brno-Slatina a vlečky

Na konci ledna příznivci modelových železnic navštívili stanici ČD v Brně-Slatině. Tato stanice je zajímavá velkým množstvím zaústěných vleček. Provoz na vlečkách je zajímavý tím, že nepotřebuje příliš velký řád, respektive bezpečnost provozu je dána nízkými rychlostmi provozovaných souprav a dodržovámím bezpečnostních pravidel obslužným personálem - posunovači a strojvedoucím. Předávací kolejiště není omezováno žádnými návěstidly krom vjezdu a odjezdu na obvod stanice či kolejí ČD. Také odpadá osobní doprava a s ní i příslušná nástupiště a osobní vozy. Pro modelování ideální předloha dík své nenáročnosti.
Ve stanici Brno-Slatina je zaústěných cca. 5 železničních vleček a velké předávací kolejiště - větší než samotná železniční stanice ČD. Dvě předávací koleje pro místní železniční vlečky jsou v samotné stanici Brno-Slatina. Návštěvu jsme provedli z důvodů rušení mnoha vlečkových provozů i v Brně. Mnohým vlečkařům se provoz na tomto zařízení dnes již přestal vyplácet a proto mnohé začínají zarůstat náletovými dřevinami a posléze bývají likvidovány vytrháním kolejového svršku.

Slatina Slatina Slatina Slatina Slatina

Starší normálněrozchodné blogy 2012-2014 Starší normálněrozchodné blogy 2014-2016


Feldbahn-model Feldbahn Zubačky Úzkokolejné železnice