Železnice blog

Normálně-rozchodné železnice - blog

Novější normálněrozchodné blogy 2012-2014

Muzeum železnic Kroměříž

Na konci prázdnin příznivci zahradní železnice Drásov objevili muzeum zabezpečovací techniky na Kroměřížském nádraží v oddíle strojové stanice. Muzeum zabezpečovací technky funguje pod hlavičkou ČD a je umístěno v jejich prostorách. Hradlový přístroj respektive dva zabezpečovací hradlové přístroje, které jsou hlavním exponátem muzea, pochází se stanice Moravské Bránice (železnice Brno-Znojmo - odbočka na Oslavany). Hradlové zabezpečovací zařízení je plně funkční a návštěvník expozice si jej může vyzkoušet za odborného výkladu i dohledu zabezpečovacího a obslužného personálu výstavy. Krom hlavního hradlového přístroje jsou v expozici umístěny drážní telefony, telefoní ústředny, drážní hodiny a jejich ovládání. Expozice je také doplněna o historické fotografie (lokomotivy, vozy, vlaky a jejich nehody a poruchy)a předměty (výkolejky, návěstní terče, praporce, lucerny), které již na naší železnici neslouží. V expozici byla zastoupena i simulace moderního zabezpečovacího systému (Multikon) - centrální řízení celého výseku železniční sítě z jednoho centrálního místa. V jedné výstavní místnosti bylo také zrekostruované historické "výdejní místo" cestovních dokladů pro cestování po naší (ČSD) i zahraniční (např. DR) železnici. Jinak areál Kroměřížského nádraží prošel celkovou rekonstrukcí a zeštíhlením přepravních kapacit. Byly zde zrušeny mnohé nákladní koleje u volných skládek a skladišť. Také byla vybudována nová nástupiště a provedena oprava odbavujících prostor pro cestující po železnici ČD.

Uhelná vlečka Zastávka - Babice - Zbýšov

Během zimního klidu jsme se vydali na obchůzku zrušené uhelné vlečky ze stanice Zastávka do stanice Zbýšov - důl Jindřich. Původní kolejový svršek je zde postupně snášen členy MPŽ Zbýšov (Muzeum průmyslových železnic Zbýšov) a nahrazován svrškem úzkým o rozchodu 600mm pro muzeální provoz úzkokolejných vozidel. Dráha MPŽ Zbýšov je v provozu především v letních měsících o víkendech, kdy je možno spatřit provozní parní lokomotivu BS80 ČKD a také další úzkokolejná vozidla MPŽ Zbýšov. V areálu dolu Ferdinand bylo členy MPŽ postaveno vozové a lokomotivní depo spolu s expozicí úzkokolejných průmyslových vozidel o rozchodu 600mm a dalších předmětů souvisejících s provozem průmyslových úzkokolejek.
Jak vidno ze snímků - normálně-rozchodná vlečka Zastávka - Zbýšov respektive její zbytky pomalu zarůstají náletovými dřevinami. Nová úzkolejná muzeální dráha je pak náletových křovíček zbavena.

Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic
Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic Muzeum průmyslových železnic

Návštěva v klubu KŽM Hradec Králové

Vydyndali jsme si soukromou návštěvu kolejiště TT modelové železnice v KŽM v Hradci Králové. Viděli jsme pěkné klubové kolejiště velikosti TT (modelové kolejiště HO bylo v rekonstrukci) i s částečným provozem. Vedle klubového kolejište TT bylo ještě v provozu soukromé domácí modelové kolejiště velikosti HO modelové železnice ve skládacím stylu. Při návštěvě nám bylo členy KŽM Hradec Králové nabídnuto malé občerstvení, které jsme nemohli odmítnout. Krom klubového kolejiště velikosti TT jsme mohli sledovat rekonstrukci modelového kolejiště velikosti HO, která intenzivně probíhala za přispění členů spolku. Kvalita pořízených snímků je horší dík zářivkovému osvětlení v místnosti.

KŽM HK KŽM HK KŽM HK KŽM HK KŽM HK
KŽM HK KŽM HK KŽM HK KŽM HK

Slavnosti Pernštejnského panství 2013

Slavnosti Pernštejnského panství jsou jako obvykle situovány na začátek prázdnin měsíce července. Celá akce byla jako obvykle doplněna jízdou parního vlaku s lokomotivou 475.1 v čele. Na soupravě bylo znát jistý nedostatek peněz, neboť do soupravy byly zařazeny osobní vozy Be rybák. (Čtyřnápravové vozy Bai by byly dražší....) Lokomotiva 475.1 ČD měla v přívěsném tendru dostatečné množství vody i uhlí, takže po cestě nepotřebovala hasiče a ani nákladní automobil s uhlím. Zbrojení vodou a uhlím se tedy zvládlo na první pokus v domovském depu v Brně. K dalším zajímavostem patřila některá historická vozidla na Nedvědickém nádraží jako například autobus Karosa. Obrázky dodala zahradní železnice.

Nedvědice Nedvědice Nedvědice Nedvědice Nedvědice
Nedvědice Nedvědice Nedvědice

Léto a železniční dovolená a prázdniny

Začíná nám doba prázdnin a dovolených a s tím i řada železničních akcí. V červenci před 110 lety byla slavnostně otevřena naše jediná ozubnicová trať Tanvald - Harrachov. Letos tedy slavíme jubileum a i přez škrty v rozpočtech se slavit bude. Vypraveny budou zvláštní vlaky tlačené (na ozubnici to tak je) ozubnicovými lokomotivami T426.0 značky SGP. Mimochodem jsou to dnes jediná existující vozidla této značky, protože lokomotivy v Ozdu a jedna lokomotiva ve Vordernbergu byly již sešrotovány. Sešrotovány byly i dvě naše lokomotivy, takže z původních 4 ks. na našem území zůstaly pouze dvě. Spolek ozubnicové dráhy plánuje krom jízd i výstavu v objektu železniční stanice Kořenov, které je otevřeno přez letní sezonu od 2.června do 30. září. Dráha Tanvald Harrachov nabízí krom oslav také krásnou jizerskou přírodu a s ní značné turistické vyžití. Více informací o provozu muzea a dráhy na sránkách: Zubačka.cz. Více čtení o zubačkách a jejich technických datech na stránkách Zubačky.

Tanvald Tanvald Tanvald Tanvald Tanvald
Tanvald Tanvald

Most u Moravských Bránic - Ivančický viadukt

Po skončení Prusko-Rakouské války bylo rozhodnuto spojit Vídeň s Brnem přez Laa a Hrušovany/Jevišovkou. Všechny objekty na trati byly budovány jako dvojkolejné (tunely a mosty) - počítalo se s dvojkolejným provozem. Výjimku tvořil most u Moravských Bránic, který byl navržen a vybudován jako jednokolejný. Projekt tehdy přeložil stavební ředitel státní stavební společnosti z Vídně Karl von Ruppert. Projekt byl vypracován v roce 1868. Rozpětí spojité nosné konstrukce je 373,5 m a bylo rozděleno na 6 stejných dílů po 60 m s uložením na 5-ti pilířích po 2.70 m. Ocelová konstrukce byla ze svářkového železa francouzko-belgického původu. Celá konstrukce mostu stála na opěrách z kameného zdiva a pěti pilířích, ktré původně tvořily litinové roury půměru 500 mm naplněné betonem. Niveleta mostu je vodorovná a leží ve výši 42 m nad hladinou řeky Jihlavy. Most stavěla firma Cail&comp v letech 1868-70. Celková spotřeba materiálu byla 1238 tun svářkové oceli a 206 tun litiny. Rozpočet stavby činil 755 000 zlatých. Po krátké době provozu byly na litinových pilířích zjištěny trhliny až několik cm dlouhé a bylo proto rozhodnuto o jejich náhradě. Rychlost byla na mostě omezena na 25 km/h a u některých vlaků jen na 15 km/h. Litinové trouby dostaly provizorně svěrné prstence. Celá rekoustrukce pilířů pak byla provedena v roce 1892 během 7-mi měsíců za pomocí krátkých výluk. Rekonstrukci vedl Ing. Franz Pfeufer. Nové pilíře dodala firma Resica (Rumunsko). Materilál pilířů byla válcovaná profilová ocel. Na rekonstrukci se použilo celkově 376 tun oceli a rozpočet činil 120 000 zlatých. S rekonstrukcí se změnilo i dvoubodové podepření konstrukce na jednobodové. Zbytek byl uložen na pohyblivá ložiska. Další rekostrukce mostu probíhala v roce 1908 výměnou příčných podkladných želez za dřevěvé pražce a podložením dalšími ocelovými nosníky v podélném směru. Od roku 1921 byla trvale snížena rychlost na mostě na 25 km/h a postupně probíhaly opravy mikrotrhlin v konstrukci. Po roce 1955 se začínají zvedat požadavky na zvýšení zátěže konstrukce což vede postupně ke zpracování projektu na výstavbu mostu nového. V roce 1976 byl nový most postaven a předán do provozu. Tím se začala psát historie mostu starého. Nejprve se uvažovalo o úplné šrotaci, avšak nakonec bylo rozhodnuto o předání mostu technickému muzeu v Brně. Most tak zůstal stát na svém místě ale hledaly se peníze na jeho údržbu - železo bohužel reziví. Tak postupně bylo odřezáno krajní pole na Hrušovanské straně mostu a po změně systému v roce 1989 byly sneseny další pole mostu krom krajního na Bránické straně. Zbytek konstrukce byl podroben povrchové rekonstrukci, ale jak se zdá tak její v půlce došla barva.... Těžko říci jak bude dnes rekonstrukce pokračovat v době vládních sociálních škrtů.

Střelice Moravské Bránice Moravské Bránice Moravské Bránice Moravské Bránice
Ivančický viadukt Ivančický viadukt Ivančický viadukt Ivančický viadukt Ivančický viadukt

El. dráha Tábor - Bechyně

Dráha tábor Bechyně - první elektrická železnice na našem území a objekt fotografování a historických jízd. Vypravili jsme se i my. Po 2-hodinové jízdě do Tábora jsme zjistili že nám historický vlak právě ujel...... Po někokolika snímcích jsme naskákali do zpět auta a hurá do Bechyně s nadějí, že uděláme několik snímků cestou. Nakonec se to tak nějak podařilo. Vlak jsme nakonec zastihli v cílové stanici Bechyně na novém nádraží. Historický vlak s historickým vozem EM400.0 zde jezdí každý víkend v letních měsících.

Bechyně Bechyně Bechyně Bechyně Bechyně
Bechyně Bechyně Bechyně Bechyně Bechyně

Novější články z normálního rozchodu