Železnice blog

Normálně-rozchodné železnice - blog

Novější normálněrozchodné blogy

Železniční vlečka v Sokolnicích u Brna

V Sokolnicích u Brna stával cukrovar a do něj vedla z nádraží Sokolnice-Telnice železniční vlečka, která přetínala silnici do Šlapanic vícekolejnou splítkou. Příznivce zahradní železnice Drásov zajímalo jaký je současný stav oné Sokolnické splítky. V dnešní době zůstalo po této kolejové splítce už jen torzo výtažné koleje z místního Kovošrotu. Zbytek kolejí železniční vlečky byl vytrhán a zrušen, stejně jako místní cukrovar. Pozemek na kterém stál cukrovar dnes obsahuje pouze stavební suť z jeho bouraných budov. Ze staveb cukrovaru zůstala stát jen jeho trafostanice. Místo, kam se vyvážely řepné řízky je dnes zastavěno místními objekty velkoskladů.

Železnice Hrušovany - Židlochovice

Železniční vlečka - (bývalá železniční trať Hrušovany u Brna - Židlochovice) je stále zarostlejší a zarostlejší náletovými dřevinami. Avizovaná rekonstrukce na Wikipedii se jaksi na této železnici nekoná. Zřejmě se asi více vyplatí převést osobní dopravu na silnici. Nákladní doprava do Židlochovic asi moc nehrozí. Místní vlečka (v Židlochovicích) je úplně mimo provoz již delší dobu (podle vrůstu náletových dřevin) než samotná železniční dráha do dopravny Židlochovice. Samotný železniční svršek dráhy-vlečky z Hrušovan do Židlochovic tolik nechátrá neboť samostatné koleje jsou uchyceny do ocelových pražců a ty nepodléhají zubu času tak rychle jako pražce dubové nebo smrkové. Podle stavu štěrku kolejového svršku, který byl zde zřejmě vyměněn poměrně nedávno (podle jeho vzhledu), by vlečka z Hrušovan do Židlochovic po vysečení náletové trávy a nízkých dřevin mohla být bez problémů sjízdná příslušnými železničními vozidly Českých drah. Obrázky dodali příznivci modelových železnic.

Židlochovice Židlochovice Židlochovice Hrušovany Hrušovany

Novější normálněrozchodné blogy


Feldbahn Zubačky Úzkokolejné železnice Feldbahn-model Modelová železnice Modelová železnice