Železnice blog

Normálně-rozchodné železnice - blog

Novější normálněrozchodné blogy

Výstava železničních modelů v Brně 2015

Letos proběhne tradiční podzimní železniční výstava modelářů železnic v Brně v areálu Mosilany na Křenové ulici od čtvrtka 5.11. 2015 až do neděle 29.11.2015. Otevírací doba je vždy od čtvrtka do neděle. Zbytek dnů v týdnu je výstava v areálu Brněnské Mosilany veřejnosti uzavřená.

Výstava železničních modelů v Hradci Králové 2015

Letos (2015) proběhne tradiční železniční výstava modelů modelových železnic na nádraží v Hradci Králové pod záštitou KŽM Hradec Králové spolu s klubovními kolejišti i kolejišti členů modelového spolku. Doba trvání výstavy je od soboty 7.11 do úterý 17.11.2015. Otevírací doba výstavy je ve všední den od 14:00 do 18:00 a v sobotu a neděli je provozní doba od 9:00 do 18:00 hodin. K návštěvě výstavy železničních modelů a kolejišť zvou členové Klubu železničních modelářů z Hradce Králové a okolí. K vidění bude i kolejiště zahradní železnice velikosti G 1:22,5 na rozchodu 45 mm. Jinak členové železničního spolku KŽM Hradec Králové přicházejí s novinkou "Amerických modelů" ve velikosti HO 1:87 na rozchodu 16,5mm na modulech.

KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král.
KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král. KŽM Hr. Král.

Železniční nehoda u Řehlovic

Když dojde k nehodě vlaku a strojvedoucí lokomotivy vidí, že už jí nemůže zabránit, sebere se a utíká se schovat u elektrické lokomotivy za transformátor a u motorové lokomotivy mezi hlavní motor a el. generátor a tam zpravidla přežije. U kapotových lokomotiv není bohužel kam utéct, leda z ní vyskočit. Kapotové uspořádání motorové lokomotivy se bohužel stalo osudné strojvedoucímu bourajícího vlaku u Řehlovic, kdy vagony vlaku do kterého souprava bourala, udělaly z bourající lokomotivy (zde řada T448.0) kompletní hromadu šrotu, což by se asi u skříňové lokomotivy nestalo a navíc strojvedoucí - zde viník této železniční nehody díky tomu bohužel přišel o život.

Železniční přejezdy-bezpečnost II

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, úrovňové železniční přejezdy v Česku jsou jistý problém pro účastníky silničního provozu. Tento stručný text je věnován faktu, že ne všichni opilci za volantem musí havarovat, ale spíš, že někteří mají své anděly strážné stejně jako zamilovaní. Jako důkaz lze uvést traktoristu, který přejížděl železniční přejezd na červenou a strojvedoucí ještě stihl relativně pomalu jedoucí vlak zastavit a zabránit tak srážce se zemědělským vozidlem. Co k tomu ještě dodat? Nejezděte pod vlivem návykových látek.

Železniční přejezdy-bezpečnost

V poslední době se objevuje v novinách poměrně mnoho zpráv jak osobní automobily tak i kamiony vjíždějí na železniční přejezdy v době jejich výstražné činnosti (bliká červená a zvonek zvoní), popřípadě jdou závory dolů. Někteří řidiči zůstavají dokonce v takovýchto případech stát na přejezdech (Studénka), místo toho, aby závory nadzvedli nebo prostě projeli a způsobí tak těžkou dopravní nehodu často s usmrcením osob (zpravidla v silničním vozidle a někdy i ve vlaku). V diskuzích se pak objevují názory, že by se měly zvýšit pokuty za vjetí na přejezd v době jeho činnosti, kdy svítí červená nebo také, že je úrovňových železničních přejezdů příliš mnoho a, že by místo nich měly stavět mimoúrovňová křížení, která jsou sice bezpečnější, ale mnohonásobně dražší než klasické přejezdy. Domníváme se, že pravidla provozu vyučovaná v autoškole mluví zcela jasně s tím, že vozidla na železnici jsou mnohem těžší a mají jiné brzdné dráhy než vozidla silniční. Vjetí silničním vozidlem na přejezd v době svícení červených světel, by mělo být sankcionováno odebráním oprávnění k řízení silničního vozidla, aby tito nezodpovědní držitelé řidičských oprávnění, prostě neexistovali.
Věc je o to horší, že se toho opravdu nebezpečného konání dopouštějí i řidiči kamionů - profesionálové u kterých bychom očekávali zodpovědnější přístup, protože jezdí s vozidly, které mají jiné jízdní vlastnosti i jiné brzdné dráhy než osobní automobily. Navíc jsou jednou za 5 let přezkušováni z odborných znalostí v dopravě i řízení vozidla. Několik případů velkých vozidel na přejezdech: Přejezd 1 Přejezd 2 Přejezd 3 Přejezd 4 Přejezd 5. Podle posledního odkazu k těmto věcem přispívají i samotní přepravci.
Železniční přejezdy nejsou vlastně tak nebezpečné, jak se na první pohled zdá. Je potřeba, ale mít před nimi respekt a v žádném případě na ně nevjíždět nebo nevcházet, svítí-li červené výstražné světlo a zní-li výstražný zvonek nebo bzučák. Porušíme-li toto - jsme potenciální sebevrazi. Na přejezdu v době jeho výstražné nečinnosti také bliká bílé světlo - to znamená že je výstražné zařízení v provozu a je plně fukční. Přejezd můžeme bez obav přejít nebo přejet vozidlem. Nebliká-li na přejedu výstražné světlo v době jeho výstražné nečinnosti, pak musíme dbát zvýšené opatrnosti (zabezpečovací zařízení kolejového přejezdu nemusí být funkční) a před přechodem nebo přejetím přejezdu se musíme důkladně rozhlédnout, neblíží-li se po kolejích nějaké železniční vozidlo. Pak teprve rychle přejdeme (přejedeme) přez koleje přejezdu.

Nové železniční vojsko

Tak nám bývalý "Ausák" ministr M. Stropnický podal údajný návrh na znovuzavedení všeobecné branné povinnosti a to i pro ženskou část populace starší 18-ti let. Když pomineme hysterické kníkání jistého ženského spektra potenciálních odvedenkyň, tak stále nějak zapoměli napsat, kdo to vše zaplatí. Naše současná profesionální miniarmáda nemá prý ani na oblečení a její příslušníci si musí chybějící součástky údajně kupovat ze svého. Takže pokud k celé monstrakci - odvodům skutečně dojde, jsou zde dvě zásadní otázky. Ta asi nejdůležitější je: Kdo to zaplatí? A ta méně důležitá: Co dotyční odvedenci budou po standartním výcviku dělat? Budou opravovat koleje jako ve Švýcarsku a SŽDC-SŽ tak ušetří nějaké peníze? A pak nastává ještě asi doplňující otázka: Jak a kde se budou skladovat a čistit výstrojní součástky všech odvedenců, protože tyto služby skončily spolu s existencí ČSLA.
Takže pokud tyhle odvody nejsou nějakou novinářskou kachnou, tahle záležitost bude ještě velmi zajímavá. Zřejmě ministr financí má problém, kde zajistit přísun peněz do státní kasy. Tak se zavedou odvody, aby se mohlo zdůvodnit další utrácení veřejných peněz a další zadlužování tohoto státu.

Železniční stanice Brno-Slatina a vlečky

Na konci ledna příznivci modelových železnic navštívili stanici ČD v Brně-Slatině. Tato stanice je zajímavá velkým množstvím zaústěných vleček. Provoz na vlečkách je zajímavý tím, že nepotřebuje příliš velký řád, respektive bezpečnost provozu je dána nízkými rychlostmi provozovaných souprav a dodržovámím bezpečnostních pravidel obslužným personálem - posunovači a strojvedoucím. Předávací kolejiště není omezováno žádnými návěstidly krom vjezdu a odjezdu na obvod stanice či kolejí ČD. Také odpadá osobní doprava a s ní i příslušná nástupiště a osobní vozy. Pro modelování ideální předloha dík své nenáročnosti.
Ve stanici Brno-Slatina je zaústěných cca. 5 železničních vleček a velké předávací kolejiště - větší než samotná železniční stanice ČD. Dvě předávací koleje pro místní železniční vlečky jsou v samotné stanici Brno-Slatina. Návštěvu jsme provedli z důvodů rušení mnoha vlečkových provozů i v Brně. Mnohým vlečkařům se provoz na tomto zařízení dnes již přestal vyplácet a proto mnohé začínají zarůstat náletovými dřevinami a posléze bývají likvidovány vytrháním kolejového svršku.

Slatina Slatina Slatina Slatina Slatina

Železniční vlečka v Sokolnicích u Brna

V Sokolnicích u Brna stával cukrovar a do něj vedla z nádraží Sokolnice-Telnice železniční vlečka, která přetínala silnici do Šlapanic vícekolejnou splítkou. Příznivce zahradní železnice Drásov zajímalo jaký je současný stav oné Sokolnické splítky. V dnešní době zůstalo po této kolejové splítce už jen torzo výtažné koleje z místního Kovošrotu. Zbytek kolejí železniční vlečky byl vytrhán a zrušen, stejně jako místní cukrovar. Pozemek na kterém stál cukrovar dnes obsahuje pouze stavební suť z jeho bouraných budov. Ze staveb cukrovaru zůstala stát jen jeho trafostanice. Místo, kam se vyvážely řepné řízky je dnes zastavěno místními objekty velkoskladů.

Železnice Hrušovany - Židlochovice

Železniční vlečka - (bývalá železniční trať Hrušovany u Brna - Židlochovice) je stále zarostlejší a zarostlejší náletovými dřevinami. Avizovaná rekonstrukce na Wikipedii se jaksi na této železnici nekoná. Zřejmě se asi více vyplatí převést osobní dopravu na silnici. Nákladní doprava do Židlochovic asi moc nehrozí. Místní vlečka (v Židlochovicích) je úplně mimo provoz již delší dobu (podle vrůstu náletových dřevin) než samotná železniční dráha do dopravny Židlochovice. Samotný železniční svršek dráhy-vlečky z Hrušovan do Židlochovic tolik nechátrá neboť samostatné koleje jsou uchyceny do ocelových pražců a ty nepodléhají zubu času tak rychle jako pražce dubové nebo smrkové. Podle stavu štěrku kolejového svršku, který byl zde zřejmě vyměněn poměrně nedávno (podle jeho vzhledu), by vlečka z Hrušovan do Židlochovic po vysečení náletové trávy a nízkých dřevin mohla být bez problémů sjízdná příslušnými železničními vozidly Českých drah. Obrázky dodali příznivci modelových železnic.

Židlochovice Židlochovice Židlochovice Hrušovany Hrušovany

Novější normálněrozchodné blogy


Feldbahn Zubačky Úzkokolejné železnice Feldbahn-model Modelová železnice Modelová železnice