Železnice-blog

Normálně rozchodné železnice - zahraničí - blog

Návštěva zrušeného depa v Chemnitz

Mnoho tratí na území bývalé NDR je postupně rušeno pro jejich nerentabilitu. Spolu s nimi jsou rušeny i jejich příslušné služebny a zařízení (stanice, hlásky, silniční přejezdy, vlečky, lokomotivní a vozová depa). V Chemnitz(Karl-Marx-Stadt) místní lokomotivní depo přeměnili na drážní muzeum. Nejsou zde zastoupena jen normálněrozchodná vozidla. Malá expozice která se v průběhu let do značné míry zvětšila na "feldbahn-museum" tedy na muzeum průmyslových železnic nejen se zvýšeným počtem vozidel, ale i rozšířeným počtem kolejí. V době naší návštěvy se jízda touto dráhou podobala spíše doplňkové železniční atrakci, avšak v průběhu let rostl počet vozidel i návštěvníků. Dvě rotundy, zauhlovací zařízení, vodárna a další součásti jsou samozřejmě stále funkční. Obrázky dodali příznivci zahradní železnice Drásov a zahradní železnice Bystrc. V Chemnitz jsme se zúčastnili návštěvy parkové polní dráhy v Parku kultury a oddechu, kde mají také nainstalovánu zahradní modelovou železnici LGB v místní kavárně - hostinci. Zařízení LGB v kavárně je opravdu velmi pěkné.

Chemnitz Chemnitz Chemnitz Chemnitz Chemnitz