Železnice-blog

Železnice - blog

Vítejte na stránkách železničního blogu

Železniční blog - nové stránky ve starém formátu na novém serveru, který tak často nepadá jako IC.cz. Je opravdu škoda tak častých výpadků na IC.cz kde se stránky blogu dosud nacházely. Jak již bylo psáno v úvodníku starých stránek - věnujeme stránky železnici a jejím akcím, které pořádáme s naším úzkokolejným občasným výborem - návštěvy, výlety, zprávy, informace, informace o již proběhlých nebo probíhajících akcích, kterých jsme se zúčastnili v hojném či méně hojném počtu a které se co do místa určení konaly nejen u nás ale i v zahraničí. Jednotlivé stránky jsou rozděleny na dráhy a železnice úzkokolejné a normálně-rozchodné a na domácí a zahraniční. Vzhledem k tomu že náš občasný spolek se zabývá úzkokolejkami, bude více narůstat sekce úzkokolejná než normálně-rozchodná. Také se někteří naši členové se zabývají (jako hobby) kodováním html a css, takže některé úryvky a glosy textu se také budou týkat této oblasti. Příjemné počtení na našem blogu přejí autoři